Jak působí kopretina řimbaba proti migréně, PMS a zánětům?

17.1.2012 00:01
Bylinky

Zdá se, že aktivní složka této rostliny, zvaná partenolid, blokuje v těle látky, které rozšiřují a zužují krevní cévy a mají zánětlivý účinek.

Přestože skutečná příčina migrény není dosud známá, někteří lékaři se domnívají, že k bolestem dochází stažením a následným prudkým rozšířením mozkových cév. Taková dramatická změna může vyvolat uvolnění chemických látek, které působí bolest a zánět. Tyto látky jsou obsažené v krevních destičkách (malých částicích, které jsou nezbytné pro srážení krve). Vědci se domnívají, že řimbaba zabraňuje náhlému rozšíření krevních cév a potlačuje při tom uvolňování těchto chemických látek. Pro tento efekt je řimbaba dobrým preventivním faktorem, ale nedokáže zmírnit již probíhající migrenózní záchvat.

Ústním podáním mezi lidmi se v sedmdesátých letech rozšířilo užívání řimbaby proti migréně. Britští vědci chtěli blíže určit účinnost této léčivky, a proto vyhledali nemocné trpící migrénou, kteří tuto bylinu již pravidelně užívali. Rozdělili je do dvou skupin: jedna pokračovala v užívání řimbaby, druhé bylo podáváno pouze placebo. U těch, kteří užívali placebo, se velmi brzy zvýšila frekvence a intenzita bolestí hlavy, zatímco pacienti, kteří dále užívali řimbabu, neměli záchvaty migrény zdaleka tak často. Podle jiné studie snižuje užívání řimbaby počet migrenózních záchvatů o 24 procent, a i když k záchvatu dojde, bývá mírnější. Výsledky těchto a některých dalších studií vedly lékařské autority v Kanadě a jiných zemích k tomu, aby schválily použití této léčivky v prevenci migrény.

Další příznivé účinky: Řimbaba se dlouho užívala k léčení menstruačních potíží, hlavně k léčbě křečí, které jsou výsledkem nadbytku prostaglandinů vznikajících v děložní sliznici. Prostaglandiny jsou látky podobné hormonům, které mohou působit bolest i zánět. Řimbaba potlačuje jejich tvorbu.

Protizánětlivý účinek této rostliny podpořil její použití v léčení kloubních bolestí při revmatoidní artritidě. Ve studii u pacientů s artritidou se však při podávání řimbaby s běžnou medikamentózní léčbou žádné další zlepšení neprokázalo. Hlubší studie, které by zjistily, jak působí řimbaba samostatně nebo ve spojení s jinými léčivkami, nebyly zatím prováděny.

Jak užívat

Dávkování: Při migréně užívejte dávku 250 mg potravinového doplňku standardizovaného na obsah nejméně 0,4 procenta partenolidu.

Návod k užívání: Zkušenost pacientů trpících migrénou, citovaná v anglické studii, podtrhuje nutnost dlouhodobého podávání řimbaby. Jestliže ji přestanete užívat příliš brzy, bolesti hlavy se mohou vrátit.

Možné vedlejší účinky

Přestože se tato léčivka užívá dlouhodobě, bylo pozorováno jen velmi málo vedlejších účinků. Existují zprávy o výskytu aft a zánětu ústní sliznice, ale tyto reakce mají vesměs jen pacienti, kteří žvýkají čerstvé listy řimbaby. Byla to dost obvyklá praxe, dokud se nezačaly prodávat potravinové doplňky s obsahem řimbaby. Někteří lidé pociťují žaludeční nevolnost při užívání čerstvých listů řimbaby i doplňků s jejím obsahem. Při styku s kůží může řimbaba také vyvolat vyrážku. V takovém případě přestaňte léčivku užívat.

JAK NAKUPOVAT

Podle jedné anglické studie neobsahuje polovina přípravků této léčivky ve skutečnosti žádnou z jejích aktivních složek.Vybírejte si tablety vyrobené z byliny Tanacetum parthenium standardizované na obsah nejméně 0,4 procenta partenolidu.

Zdroj: Léčivá moc vitamínů, bylin, minerálních látek, nakladatelství Reader´s Digest Výběr

Související produkty

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Poslal jsem své přítelkyni http://test-tehotenstvi.cz/?stranka=4.
Pepajr  |  1.2.2012 17:09

Na migrénu je dobře sex uvolnění
Lenka  |  7.5.2016 01:14

Tak to jste asi nikdy nezažila migrénu.Chtěla bych vás vidět jak u sexu...
Táňa  |  31.3.2018 20:19

Ten kdo poznal pravou migrénu , nemůže jíst,pít,chodit,mluvit vadí...
Bublina  |  1.4.2018 20:37

Ten kdo poznal pravou migrénu , nemůže jíst,pít,chodit,mluvit vadí...
Bublina  |  1.4.2018 20:37

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *