Ostropestřec mariánský pro ochranu a léčbu jater

13.11.2009 00:00
Bylinky

Ostropestřec má dlouhé tradiční léčebné využití při ochraně a léčbě jater. Při této indikaci je používán již déle než 2 000 let.

 

Zatímco   starořecký lékař Dioskorides doporučoval semeno ostropestř ­ce proti hadímu uštknutí, jiní v něm rozeznali účinný lék na játra. Římský pří rodní léčitel Plinius napsal, že šťáva z rostliny podporuje “odtok žluči“.

Vlivný britský bylinář 17. století Nicholas Culpeper doporučoval ostropestřec při žloutence, projevující se žloutnutím kůže a bělma očí.

Američtí eklektici 19. století, předchůdci dnešních přírodních léčite ­ lů ,   předepisovali ostropestřec při léčbě onemocnění jater, křečových žil, menstruačních potíží a onemocnění ledvin.

Homeopaté používají mikrodávky této byliny při poruchách jater, žlučových kamenech a křečových žilách.

Léčebné využití

Roku 1968 izolovali němečtí vědci ze semen ostropestřce tři látky mají ­cí ochranný vliv na játra: silibinin, silidianin a silikristin. Těmto látkám se souhrnně říká silymarin.

Silymarin má na játra hned několik léčebných účinků. Váže se na receptory na membránách jaterních buněk, které propouštějí jedovaté látky, a tím zabraňuje jejich vniknutí do jaterní tkáně. Je to silný an tioxidant, který chrání jaterní buňky před chemickými procesy zodpovědnými za většinu poškození. Dále povzbuzuje obnovu poškozených buněk jater a posiluje imunitní systém.

Medicína potřebuje pro játra dobrý ochranný prostředek. Játra poškozuje mnoho nemocí, mezi nimi například cirhóza, otrava houbami a hepatitida typu A, B a C. Lékařská věda bohužel nemá moc prostředků, které by mohla lidem s onemocněním jater nabídnout.

U žloutenky (hepatitis) lékaři doporučují odpočívat a zdržovat se činností, které by mohly játra dále poškodit, jako je například pití alkoholu nebo užívání drog. U otravy houbami je oficiální způsob léčby často neúspěšný a končí smrtí pacienta. U cirhózy mohou lékaři nabídnout jen úlevu od neodvratných následků.

Výzkum porvrdil, že výtažek z ostropestřce léčí všechny jmenované indIkace bezpečně a účinně. Komise E, která vyhodnocuje léčivé rostli­ny pro německou obdobu FDA, schvaluje výtažek ostropestřce k léčbě onemocnění jater.

Hepatitida . Několik evropských studií zjistilo, Že při porovnání paci­entů, kteří nedostávali silymarin, s pacienty, kteří jej dostávali, se druhá skupina uzdravila rychleji. V jedné italské studii dostávalo 20 lidí se žlou­tenkou buď léčebně neaktivní placebo, nebo silymarin. Lidem užívají­cím ostropestřec se játra normalizovala lépe a rychleji.

Otrava houbami . Muchomůrky jsou velmi jedovaté houby a jejich jed napadá právě játra. Každý rok můžete ve sdělovacích médiích najít zprávy o vážném onemocnění a popřípadě i smrti lidí, kteří sbírali a jedli divoce rostoucí houby, aniž by byli schopni je správně určit.

Bez včasného lékařského ošetření nastává smrtelná otrava muchomůr­kami až v 50 procentech. Klasická lékařská péče (živočišné uhlí) některé životy zachrání, ale průměrná úmrtnost se stále pohybuje kolem 40 procent. Silymarin pravděpodobnost záchrany otrávených osob značně zvyšuje.

Sylimarin  vlastně zabraňuje jedu z muchomůrky proniknout do jater­ních buněk. V jedné německé studii byl 60 lidem podán silymarin poté, co omylem snědli muchomůrky, a nikdo z nich nezemřel. V jiné německé studii byla z 205 lidí otrávených muchomůrkami 189 lidem poskytnuta standardní lékařská péče a 161idem byl podán silymarin. Ze 189 lidí jich zemřelo 24 procent, zatímco ve skupině, kde lidé užívali silymarin, nezemřel nikdo.

V jedné širokospektrální evropské studii zkoumali vědci 220 přípa­dů otrav muchomůrkami, ve kterých byli pacienti léčeni silymarinem. Úmrtnost dosáhla 13 procent, což je značně menší procento, než je tomu u standardního lékařského ošetření.

Cirhóza.   Několik studií se shodlo na tom, že ostropestřec stabilizuje funkci jater u lidí postižených cirhózou. V jedné studii bylo 170 lidem, z nichž 91 trpělo cirhózou způsobenou nesmírným užíváním alkoho­lu (u ostatních se cirhóza vyvinula z jiných příčin) - podáváno buď place­bo, nebo 200 miligramů extraktu ostropestřce třikrát denně. Po čtyřech letech zemřelo 31 lidí ze skupiny užívající placebo. Ve skupině užívající ostropestřec zemřelo pouze 18 lidí.

Jiný průzkum provedli skandinávští vědci na 97 alkoholicích s poško­zenými játry, ale dosud bez cirhózy. 47 lidem byl podáván silymarin po uobu 4 týdnů. V porovnání s lidmi užívajícími placebo se u lidí užíva­jících silymarin zjistilo výrazné snížení několika jaterních enzymů, které byly předtím neobyčejně vysoké. Vědci učinili závěr, že silymarin má značný potenciál ke znovuobnovení normální funkce jater.

Poškození jater způsobené užíváním drog . Alkohol není jedinou drogou, která může poškodit játra. V dostatečně vysokých dávkách můžou játra poškodit i běžné léky, jako je například acetaminofen.

Při jednom laboratorním pokusu ochránil silymarin játra zvířat, kte­rým byly podávány velké dávky acctaminofenu. V dalších studiích doká­zala stejná látka předejít vzniku poškození jater spojeného s antibiotiky, antidepresivy a léky podávanými proti psychózám.

Poškození jater způsobené jedy.   Vědci zjistili, že silymarin dokáže minimalizovat poškození jater, které bylo vyvoláno jejich dlouhodobým vystavením vlivu několika jedovatých průmyslových látek. Při jednom pokusu bylo pracovníkům s poškozenými játry následkem toluenu a xylenu podáváno 140 miligramů silymarinu třikrát denně po dobu jednoho měsíce. Výsledkem léčby bylo podstatné snížení jaterních enzy­mů, které byly před léčbou abnormálně vysoké.

 

 

Zdroj: Michael Castleman - Velká kniha léčivých rostlin, nakladatelství Levné knihy

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Zmiňované účinky O. M. nebyly nikdy prokázány. Uvedené informace jsou...
laura  |  14.8.2014 14:58

Ostropestřec je čistě rostlinná tabletka bez chemie... Je pravda že...
Ferda  |  14.8.2014 19:01

Využila jsem služeb paní Dinušové, ohledně terapie přikládání...
Helena  |  19.8.2014 14:23

Když to čtu tak jsem se našla asi ve třech zmiňovaných indikacích......
petra  |  18.4.2016 00:08

Je výborný k ochraně a regeneraci jaterní tkáně, má silný očistný...
Hanamila  |  14.12.2016 19:01

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *