Reklama

Kombinace šafránu a sibiřské rebarbory - unikátní pomoc v perimenopauze a během menopauzy

Solgar® MenoPrime obsahuje rostlinné extrakty z šafránu a z kořene sibiřské rebarbory , u nichž bylo studiemi prokázáno, že podporují tělo a mysl v období před nástupem menopauzy ( v perimenopauze) a během menopauzy.

SOLGAR® MENOPRIME PŘEHLED:

  • rostlinná nehormonální podpora pro ženy 45+
  • jedinečně navržená tak, aby vás podpořila během životní změny
  • obsahuje klinicky zkoumané ingredience šafrán affron® a sibiřskou rebarboru ERr-731®1, 2
  • klinicky zkoumaný šafrán affron® má uklidňující a relaxační účinek
  • sibiřskou rebarboru často užívají ženy v této životní fázi3

Podpora ženských potřeb nebyla nikdy jednodušší, Solgar® MenoPrime obsahuje rovnou dva klinicky zkoumané rostlinné extrakty, u nichž bylo prokázáno, že podporují tělo a mysl během menopauzy.1, 2

Jedna tableta MenoPrime denně poskytuje nehormonální rostlinnou podporu pro zralé ženy.

MenoPrime

Reklama

Čtyřicet sedm milionů žen každý rok vstoupí do menopauzy a v roce 2030 bude v menopauze či po ní asi 1,2 miliardy žen.4 Až 85 % žen v menopauze zažívá některé ze symptomů, mnohé z nich se snaží tento přirozený životní přechod podpořit nehormonální terapií.5 Klinicky zkoumané botanické extrakty jsou oblíbenou volbou a … Solgar® MenoPrime obsahuje rovnou dva takové botanické extrakty – sibiřskou rebarboru ERr-731® a šafrán affron®.

Výzkum

Sibiřská rebarbora ER-r731®

Běžně je stonek rebarbory kulinářskou přísadou, ale spolu s oddenkem a kořenem ho lze použít jako extrakt. Sibiřská rebarbora (ERr-731®) je klinicky zkoumaný extrakt využívaný pro rhaptonticin a desoxyrhaptonticin. Studie naznačují, že pomáhá zvládat nejběžnější problémy v menopauze měřené na Menopause Rating Scale II (MRS).6 Patří sem návaly horka, noční pocení, změny nálad, urogenitální problémy a snížené libido i sexuální uspokojení.

Předpokládá se, že sibiřská rebarbora ERr-731® funguje díky složkám hydroxystilbenu, které aktivují estrogenový beta receptor.2

V multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické studii dostávalo 112 žen v perimenopauze po dobu 12 týdnů buď jednu 4mg tabletu sibiřské rebarbory, nebo placebo. Změny v celkovém skóre MRS byly měřeny od prvního do 84. dne. Během 12 týdnů se u těch, které užívaly sibiřskou rebarboru, projevilo významné snížení celkového skóre MRS ve srovnání se skupinou, jež užívala placebo. To potvrzuje, že sibiřská rebarbora je účinná při zvládání symptomů menopauzy u žen v perimenopauze7, 2. Podobná randomizovaná placebem kontrolovaná studie zahrnující 109 perimenopauzálních žen se symptomy menopauzy měla totožné výsledky.8

Šafrán je koření získávané ze sušených čnělek květu šafránu setého. Jedná se o nejdražší koření na světě, co se týče hmotnost. Odhaduje se, že na výrobu 450 g šafránu je potřeba 200 000 čnělek ze 70 000 květů.

Šafrán affron® pěstovaný na úrodné náhorní plošině La Mancha ve středu Španělska je prvním standardizovaným extraktem šafránu s lepticrosalidy – třemi nejdůležitějšími bioaktivními látkami, jmenovitě crocinem, picrocrocinem a safranalem. Tyto bioaktivní složky podporují relaxaci a pozitivní myšlení1. Podle výzkumníků je to dáno tím, že zvyšují hladiny serotoninu, pravděpodobně prostřednictvím zpětného vychytávání serotoninu, a mění hladinu dopaminu a norepinefrinu1,9.

V paralelní, randomizované, placebem kontrolované studii trvající čtyři týdny byla účastníkům podávána denní dávka 28 mg šafránu affron®. Bylo zjištěno, že zlepšuje emocionální pohodu a podporuje pozitivní pohled na život. Do studie bylo zapojeno 128 subjektů – všichni zdraví dospělí bojující se špatnou náladu, ale bez diagnózy deprese. Další studie prokázaly podobné výsledky9, 10.

Zdroje: 1. Dietz BM, Hajirahimkhan A , Dunlap TL, Bolton JL. Botanicals
and their bioactive phytochemicals for women’s health.
Pharmacol Rev. 2016; 68(4):1026-1073. doi:10.1124/pr.115.010843.
2. Kell G, Rao A, Beccaria G, Clayton P, Inarejos-García AM,
Prodanov M. affron® a novel saffron extract (Crocus sativus L.)
improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double -blind,
parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial.
Complement Ther Med. 2017;33:58-64.
doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001.
3. M K-B, BM V, S S, et al. Confirmation of the efficacy of ERr 731
in perimenopausal women with menopausal symptoms. Altern
Ther Health Med. 2009; 15(1):24-34. Accessed June 22, 2020.
https://europepmc.org/article/med/19161045.
4. Hill K. The demography of menopause. In: Maturitas. Vol 23.
Elsevier Ireland Ltd; 1996:113-127.
doi:10.1016/0378-5122(95)00968-X.
5. Woods NF, Mitchell ES. Symptoms during the perimenopause:
Prevalence, severity, trajectory, and significance in women’s lives.
In: American Journal of Medicine. Vol 118. Elsevier Inc.;
2005:14-24. doi:10.1016/j.amjmed.2005.09.031.
6. Kaszkin-Bettag M, Beck S, Richardson AD, Heger PW, Beer
A-M. Efficacy of the special extract ERr 731 from rhapontic
rhubarb for menopausal complaints: a 6-month open
observational study. undefined. Published online 2008.
7. Heger M, Ventskovskiy BM, Borzenko I, et al. Efficacy and
safety of a special extract of Rheum rhaponticum (ERr 731) in
perimenopausal women with climacteric complaints: A 12-week
randomized, double-blind, placebo- controlled trial. Menopause.
2006; 13(5):744-759. doi:10.1097/01.gme.0000240632.08182.e4.
8. Hasper I, Ventskovskiy BM, Rettenberger R, Heger PW, Riley
DS, Kaszkin-Bettag M. Long-term efficacy and safety of the
special extract ERr 731 of Rheum rhaponticum in
perimenopausal women with menopausal symptoms.
Menopause. 2009; 16(1):117-131.
doi:10.1097/gme.0b013e3181806446.
9. Kaszkin-Bettag M, Ventskovskiy BM, Kravchenko A, et al. The
special extract ERr 731 of the roots of Rheum rhaponticum
decreases anxiety and improves health state and general
well-being in perimenopausal women. Menopause.
2007; 14(2):270-283. doi:10.1097/01.gme.0000251932.48426.35.
10. Heinemann LAJ, DoMinh T, Strelow F, Gerbsch S, Schnitker
J, Schneider HPG. The Menopause Rating Scale (MRS) as
outcome measure for hormone treatment? A validation study.
Health Qual Life Outcomes. 2004; 2(1):67.
doi:10.1186/1477-7525-2-67.
11. Noorbala AA, Akhondzadeh S, Tahmacebi-Pour N, Jamshidi
AH. Hydro-alcoholic extract of Crocus sativus L. versus
fluoxetine in the treatment of mild to moderate depression: A
double-blind, randomized pilot trial. J Ethnopharmacol.
2005; 97(2):281-284. doi:10.1016/j.jep.2004.11.004.
*Botanical On Hold Claim Saffron BE 55700 - Relaxing effect/
Contributes to decrease restlessness/ Helps to decrease
irritability.

Reklama

Komentáře

Reklama