Reklama

Přidat komentář

www.czech.dxne… (Po, 29. 3. 2010 - 02:03)
Houba REISHI- Královna všech rostlin.
Podle starých čínských spisů se už před 4 000 lety užívala jako lék vzácná houba Ling Zhi, nazývaná i Reishi
nebo latinsky Ganoderma lucidum. Ve volné přírodě roste houba reishi jen na odumřelých stromech s tvrdým
dřevem. Často je třeba zkontrolovat až 100 000 starých stromů, aby se našlo pár hub.
V medicíně se používá asi 4000 let a v antické Číně ji zařadili jako cennější než ginseng (žen šen).
Téměř vše, co se tehdy vědělo a popsalo o účincích reishi, bylo současnými vědeckými studiemi exaktně
změřené, dokázané a potvrzené.
Fascinující je, že tato houba nám dokáže pomoci zůstat zdravými a vůbec neonemocnět. Ten, kdo stále užívá
houbu reishi, žije dlouho a spokojeně a udržuje si svou ideální váhu – říká čínská medicína.
V dnešní době má preventivní medicína stále větší význam a tam má houba reishi nezastupitelnou roli.
Pomocí reishi můžeme zvýšit naši vitalitu, posílit srdce proti vlivům stresu, zodolnit náš imunitní systém proti
krizovým stavům, zvýšit naši výkonnost a do krve přivést více kyslíku – a to všechno bez vedlejších účinků.
Mějte stále před očima: Když jsme zdraví, je to překrásné. Pro udržení tohoto stavu však musíme hodně
vykonat. Náš organismus - zvláště v dnešní době - je vystaven tolika nebezpečím a útokům, že je třeba ho
chránit a doplňovat jeho odolnost. Není možné to ale dělat chemickými léky. Ty mají v medicíně jinou úlohu.
Za aktivity udržující zdraví a za prevenci před onemocněním jsou zodpovědné síly přírody a takovouto silou
houba reishi je – využijme ji.
TAJEMSTVÍ HOUBY
Klasická terapie rakoviny znala po celá desetiletí tři kroky osvobození pacienta od nemocných buněk –
jmenovitě chirurgický zásah, chemoterapii a ozařování. Od jistého času se stále více opírá i o čtvrtý opěrný
sloup. Rozumíme jím substance, které podporují pozitivní reakce organismu, potlačují nebo se dokonce
pokoušejí zároveň odstavit jeho negativní reakce.Info: http://czech.dxneurope.eu