Kuřidla pro potěchu, meditaci i léčení

Při léčení mohou být kuřidla využívána k pročištění aury, k odbloko­vání a stimulaci činnosti meridiánů a přivolání duchovní pomoci.

Rozlišujeme dva druhy kuřidel:
AKTIVNÍ - Mají řídící a stimulující účinek. Bývají často používána při rituálech. Po­zvedají energetické hladiny i vědomí člověka. Aktivní kuřidla lze využít u nemocných, jejichž potíže byly vyvolány pomalým metabolismem. Působí jako stimulant jangových meridiánů. Pro příklad uveďme františek, šalvěj a vůně příbuzné mátě.

PASIVNÍ - Tato kuřidla uvolňují a uklidňují. Působí jako pro­středek k otevření se. Stimulují magnetické neboli jinové vlast­nosti a při léčebné meditaci jsou důležitým pomocníkem při vnitřním hledání zdroje nerovnováhy. Ochlazují a mírní zánět­livé stavy a zpomalují příliš aktivní metabolické pochody. Příkladem pasivního kuřidla je santalové dřevo, růže nebo pačuli.

Někteří lidé vnímají kuřidla pouze jako součást navození atmosféry při meditaci, rituálu či léčení, jiní je zase používají jako jeden z prostředků léčebného působení.

Použití může být různé:
Lze jimi překrýt a neutralizovat nepříjemné vůně a pachy. V mi­nulosti bývala často používána při pohřbech, aby překryla pach mrtvého těla. Konfucius kdysi řekl, že jako svíce vnáší světlo do srdce člověka, kuřidlo dá vůni všemu nelibému.

O příjemných aromatických vůních se říká, že vzbuzují potěše­ní božstev a božích sil. Kuřidlo je prostředníkem modlitby. S jeho stoupajícím kouřem se nese k božským silám také naše prosba.Dokáže vytvořit atmosféru příznivou pro přenos léčivých ener­gií, rezonující s přitažlivostí vysílanou všemi vyššími bytost­mi.

Severoameričtí Indiáni, ale i jiná etnika používají při du­chovních operacích nejvýraznější kuřidlo - kadidlo. Je to způ­sob, jak očistit vnější prostředí i auru zúčastněných. Slouží k léčení nemocných. Pročišťuje auru a ovlivňuje změnu průběhu meridiánů v těle.Usnadňuje meditaci a iniciaci do vyšších stavů vědomí.

Už v minulosti byli jeho prostřednictvím duchové žádáni o zje­vení různých skutečností, získávala se láska, pojišťovalo se přátelství či obchodní úspěch, a dokonce se využívalo při astrální projekci. Stejně dobře je lze využít pro zintenzívnění jakékoliv aktivity.

Nejběžnější formou použití jsou vonné tyčinky. U těch lacinějších se dodnes setkáme s toxickými elementy, které se uvolňují v průběhu hoření. Výrobci kvalitních vonných tyčinek zpravidla na svých vý­robcích uvádějí, že neobsahují toxické látky a jsou vyrobeny výhrad­ně z přírodních surovin. Pálit je možné také dřevěné uhlí společně s nasušenými bylinami, kůrou stromů či keřů a různými práškový­mi substancemi. Účinek nebude tak trvalý jako u vonných tyčinek, ale získaná vůně je zpravidla věrnější a více aromatická.

Kadidlo nechte hořet v místnosti, kterou jste si zvolili. Pro vyvolání silnějšího účinku můžete také rukama kouř nahánět či směřo­vat k sobě či na konkrétní části těla. Má-li být kadidlo dobře využi­to pro léčení, je zapotřebí jisté doby experimentování, to však činí celý proces ještě radostnějším.

Zdroj: Průvodce léčitele - Ted Andrews

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama