Reklama

Adoptujte strom

Ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody a výsadbě stromů. Každý komu není lhostejný osud naší krajiny a prostředí ve městech, však může pomoci.Vašich 200,- Kč pokryje náklady na vypěstování sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude soběstačný.Vaše peníze budou shromažďovány na samostatném účtu pro stromy, který je spravován Nadací Partnerství.

Peníze je možno posílat bankovním převodem, nebo složenkou typu A na konto "Strom života", č. 152343168/5100, v.s. 993 u IPB a.s., 602 00 Brno, Malinovského náměstí 4


Veřejná sbírka je povolena Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/3-4742/99-583

 

Proč je strom užitečný?

Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík.
Stoletý buk vydá za jednu hodinu tolik kyslíku, že by stačil k dýchání třem lidem na celý rok. Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24 milionu m3 oxidu uhličitého (CO2 tzv. skleníkový plyn, způsobuje zvyšování teploty na Zemi).Stromy jsou důležitými regulátory teploty a klimatu.

Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody. Tím se v parných letních dnech ochlazuje teplota i o několik stupňů. Tam, kde není dostatek zelených ploch, přestává být městská zástavba prostorem obytným a stává se jen dopravní plochou, na něž nemá chodec ani možnost si odpočinout.


Stromy zachycují prach a mikroorganismy

Hektar smrkového lesa dokáže vázat až 32 tun popílku, bukový les na téže ploše dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky podobně jako antibiotika.


Stromy snižují hluk

Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi jejich listím. Pásy stromu a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.


Stromy svými kořeny zpevňují půdu

Při dešti zadržují vodu jako velká houba a zabraňují tak i rychlému odtoku srážek do vodotečí a vzniku povodní.


Na co jsou určeny prostředky veřejné sbírky?

Smyslem programu "Strom života" je finanční podpora projektů neziskových organizací, obecně prospěšných společností a místních samospráv, které budou zaměřeny na výsadbu, pěstování a péči o stromy na celém území České republiky, ať již v horských oblastech, v krajině či ve městech.


Další informace: Nadace Partnerství

Reklama
Reklama

Komentáře

nina (Čt, 12. 3. 2009 - 16:03)
ta si myslím že tady něco nehraje jenom proto že se zabije ted momentálně spousty lidí na MORAVĚ na silnicích že jezdí jako prasata a svádí to na stromy místo toho aby se zamysleli nad sebou.Stromy za nic nemužou.TZTO STROMY ROSTOU 300 LET I VÍCE A VY CHCETE PENÍZE NA VÝSADBU-
NIC 3 GENERACE ROSTOUU TYTO STROMY.
GreatGuy (Čt, 10. 9. 2009 - 15:09)
http://siescoms.edu/casino2/platnum-play-casino.html http://siescoms.edu/casino5/andnot-casino-gambling-online-sport.html http://siescoms.edu/casino3/olg-slots.html http://siescoms.edu/casino5/reel-em-in-free-slots.html http://siescoms.edu/casino2/online-casino-black-jack.html http://siescoms.edu/casino5/royal-vegas-online-casino-march-codes.html http://siescoms.edu/casino5/online-casino-no-deposit-bonuses-for-us-players.html http://siescoms.edu/casino1/next-pa-lottery-jackpot.html http://siescoms.edu/casino6/casino-bonus-codes.html http://siescoms.edu/casino5/jackpot-slots.html http://siescoms.edu/casino1/casino-gambling-online-virtual.html http://siescoms.edu/casino6/super-jackpot-party-sale-slot.html http://siescoms.edu/casino6/bonus-slots-to-play-free.html http://siescoms.edu/casino6/atlantic-lounge-online-casino-bonus-codes.html http://siescoms.edu/casino5/casino-online-fair-game.html http://siescoms.edu/casino1/fallsview-casino-slots.html http://siescoms.edu/casino2/zig-zag-of-slots.html http://siescoms.edu/casino1/bodog-online-casino.html http://siescoms.edu/casino5/tunica-online-casino.html http://siescoms.edu/casino3/candy-land-slots.html
Reklama